III kursas

GRUPINĖS PSICHOTERAPIJOS TEORIJA IR PRAKTIKA
(T. Tiriūnė)

Trečio kurso literatūros analizės seminarų metu klausytojai, šiais metais pradedantys savarankiškai vesti psichoterapines grupes, gilins supratimą apie pacientų ruošimą psichoterapinei grupei, analizuos klasikinę literatūrą apie specifinius grupės faktorius, jos terapinius veiksnius, plės supratimą apie tokius fenomenus kaip perkėlimas, kontrperkėlimas, projekcinė identifikacija. Daug laiko bus skiriama interpretacijai, kaip vienam iš pagrindinių terapeuto darbo instrumentų grupinėje psichoterapijoje. 

I. Pacientų parengimas grupei. Klausytojai studijuos įvairių autorių (I. D. Yalom, M. Leszcz, J. S. Rutan, W. N. Stoun, J. Shay) raštus apie pacientų atranką į grupes ( atrankos kriterijai, terapinė prognozė, pacientai, kuriems netinka grupė ir kt.), gilinsis į grupės kūrimo momentus (vieta, laikas, dydis, grupės pradžios ypatumai ir kt.), susipažins su išsamiu W. E. Piper ir E. L. Perrault  tyrimu, analizuojančiu grupės narių ruošimą psichoterapinei grupei.
II. Specifiniai grupės faktoriai. Bus analizuojama literatūra, skirta specifiniams terapinės grupės gydantiems faktoriams, kitiems grupės veikimo mechanizmams. Daug dėmesio bus skiriama ,,veidrodžio”, ,,atspindžio” koncepcijai , šių fenomenų įtakai savasties formavimuisi, sociumui ir grupės raidai. Bus analizuojami S.H. Foulkes, D. W. Winnicott, M. Pines raštai. 
III. Terapiniai grupinės psichoterapijos veiksniai Studijuojant J. Scott Rutan, Walter N. Stoun, J. Shay, S. Bloch, S.Crouch raštus, bus plečiamas klausytojų supratimas apie grupinės psichoterapijos gydančius faktorius,  tokius, kaip vilties stiprinimas, patirties universalumas, informacijos gavimas, altruizmas, katarsis, grupės sutelktumas  ir kt. 
IV. Kontrperkėlimas, projekcinė identifikacija. Klausytojai susipažins su literatūra, skirta kontrperkėlimo, projekcinės identifikacijos fenomenams, jų  raiškai, supratimui grupinėje psichoterapijoje.  Šios temos bus analizuojamos studijuojant P. Heiman, H. T. Glatzer, L. R. Ormont, K. Konig, T. H. Ogden straipsnius. 
V. Interpretacijos. Interpretacijos apibūdinimas, supratimas, jos  tinkamas naudojimas  grupinėje psichoterapijoje.  Šios temos bus analizuojama gilinantis į  įvairių autorių darbus: S. Sheidinger, E. G. Debbane et al.; A. Alonso, J. S. Rutan; Y. M. Agazarian.