Psichodinaminės grupių psichoterapijos kursas

PSICHODINAMINĖS GRUPINĖS PSICHOTERAPIJOS PROGRAMA (4 metai)

Mokymo programa skirta gydytojams specialistams ir rezidentams, psichologams magistrams, socialinio darbo magistrams, slaugytojams magistrams, kurie domisi darbu su grupėmis ir jose vykstančiais procesais bei siekia tapti grupių psichoterapeutais.

Psichodinaminės grupinės psichoterapijos kurso tikslas (pirmieji – ketvirtieji mokymosi metai) – teoriškai ir praktiškai parengti psichodinaminės grupės psichoterapeutus savarankiškam darbui asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Studentai turi turėti galimybę dirbti su klinikinėmis grupėmis. 

Profesionalas, baigęs šį kursą,mokės sudaryti ir vesti tinkamai subalansuotą psichoterapinę grupę, naudojantis psichodinaminiais principais, įvairiose psichikos sveikatos apsaugos bei kitokio profilio įstaigose ir ambulatoriškai; gebės naudotis psichodinaminio grupių psichoterapeuto techninėmis priemonėmis grupės vedimo metu, tinkamai jas parinkti pagal grupės vystymosi etapus ir iškilusias praktines situacijas; mokės taikyti psichodinaminės grupių psichoterapijos metodus didžiųjų grupių ir terapinių bendruomenių vedime, o taip pat kitose terapinėse ir socialinėse situacijose. Sėkmingai baigusieji pilną mokymo programą gauna nustatytos formos VU mokymosi visą gyvenimą (Įvadinio) kurso „Psichodinaminė grupių psichoterapija“ baigimo pažymėjimą. 

Ketverių metų kurso kaina: 6800Eur (1700Eur už vienerius studijų metus)