IV kursas

GRUPIŲ TEORIJA (E. Simutis)

Kurso tikslas – susipažinti su grupių terapija, grupių dinamikos ypatumais ir pagrindiniais grupių procesais. Kalbėsimės apie perkėlimą, pasipriešinimą, išveikas, jų raiškos ypatumus grupėje. Taip pat aptarsime darbo su grupe modelius, mažųjų ir didžiųjų grupių teorinius principus. Atskirai aptarsime ilgalaikę ir trumpalaikę grupinę terapiją psichiatrinėse įstaigose sisteminiu požiūriu. Dėmesį skirsime ir darbui su sunkiais pacientais grupėse, kylančias problemas, jų sprendimo būdus.

 1. Pasipriešinimas
  Pasipriešinimo samprata psichoanalitinėje literatūroje, tipai ir šaltiniai. Projekcija, neigimas, identifikacija ir perkėlimas grupėje. Pasipriešinimo dinamika ir grupės raidos procesai (pamatinės prielaidos: priklausomybė, kova/bėgimas, poravimasis). Pasipriešinimas intymumui grupėje: kontraktas; pasipriešinimo formos grupėje (verbalios ir neverbalios); po pasipriešinimu slypinti baimė; infantilus intymumas; brandaus intymumo požymiai. Gynybos ir po jomis slypinčių problemų supratimas. Autoplastinės ir aloplastinės gynybos grupės terapijoje. Gynybų grupėje kilmė: individas, grupė kaip visuma, terapeuto kontraperkėlimas. Atvejų pavyzdžiai.
 2. Didžiosios grupės teorija
  Freud: kraujomaišos baimė (1), tabu ir emocinė ambivalencija (2), animizmas, magija ir minčių omnipotencija (3), totemizmas vaikystėje (4). Didžiosios grupės formavimas. Didžiosios grupės ypatumai ir terapeuto vaidmuo. Didžiosios grupės keliama grėsmė tapatybei, tapatybės fenomenologija. Vidinės ir išorinės tapatybės ribos: dinamika tarp “aš” ir “aš esu”. Gynybos, vyraujančios didžiosiose grupėse. Projekcinė identifikacija ir savastis. Projekcinės identifikacijos ir depersonalizacijos ryšys (asmenybės invazija), terapeuto vaidmuo. Projekcijos grąžinimas. Individo santykis su didžiąja grupe. Grupės pasyvumas, anonimizacija ir generalizacija, pavydas ir demokratizacija. Tapatybės jausmo atstatymas. Didžiųjų ir mažų grupių dinamikos skirtumai. Darbo didžiojoje ir mažojoje grupėje pavyzdžiai.
 3. Grupių psichoterapija  psichiatrinėse ligoninėse
  Grupinės psichoterapijos ištakos armijoje: sisteminis požiūris. Sisteminis požiūris į mažąsias grupes psichiatriniame kontekste: dinaminė sąveika tarp mažosios grupės ir psichiatrinės aplinkos. Analitinis požiūris į psichiatrinių pacientų terapiją. Į grupę centruoto požiūrio reikšmė ir privalumai: Kernberg ir Bion požiūrių skirtumai ir Kibel ego–palaikanti grupinė terapija. Mažųjų grupių vaidmuo bendrame psichiatrinio gydymo kontekste. Ilgalaikė grupinė terapija psichiatrinėje. 
 4. Išveika
  Sąsajos tarp atsiminimo ir išveikos, perdirbimas terapinio proceso metu. Išveikos grupinės terapijos kontekste: grupės kaip šeimos analogija. Literatūros apie išveikas apžvalga. Atvejų pavyzdžiai.
 5. Sunkūs pacientai grupinėje psichoterapijoje
  Sunkūs pacientai: atpažinimas, darbo ypatumai, terapeuto kompetencijos. Perkėlimo ir kontraperkėlimo ypatumai. Darbas su dvigubas diagnozes turinčiais pacientais. Grupės dinamika dirbant su sunkiais pacientais. Vaidmenų prisiėmimas grupėje. Terapijos kontekstas, ribų nustatymas. Klinikinės komandos funkcionavimo palaikymas ir priežiūra. Atvejų pavyzdžiai.