Apie programą

Bendros žinios

Grupinė psichoterapija ir grupinė analizė yra šiuolaikinės psichoterapijos šakos, plačiai taikomos darbe su mažosiomis ir didžiosiomis grupėmis psichiatrijos, psichoterapijos, psichologijos, socialinio darbo ir švietimo srityje. Šios psichoterapijos šakos pritaikymas turi ypatingą reikšmę darbe su psichikos sutrikimus turinčiais pacientais, su psichinės sveikatos apsaugos darbuotojų ugdymu ir komandinio darbo įdiegimu, tarpdisciplininio bendradarbiavimo ir terapinės bendruomenės pagrindų kūrimu sveikatos apsaugo įstaigose. Grupinės analizės teoriniai pagrindai turi savo pradžią sociologijos, psichoanalitinės psichologijos ir geštalt-psichologijos moksluose ir yra glaudžiai susiję su psichiatrijos mokslu ir praktika.

Grupinės analizės ir grupinės psichoterapijos gydymo metodo mokymas užima vis esmingesnę vietą gydytojų-psichiatrų, psichoterapeutų ir medicinos psichologų, socialinių darbuotojų ir slaugytojų parengimo srityje. Per paskutiniuosius 15-20 metų šis mokymas įgauna vis didesnį svorį tokiose Europos šalyse kaip Austrija, Vokietija, Didžioji Britanija, Norvegija, Švedija, Lenkija.

Šiuolaikiniame pasaulyje ir dabartinėje visuomenėje visų profesijų žmonės susiduria savo darbe su žmonių grupėmis. Daugiau nei šimto metų grupės procesų tyrinėjimo istorija leidžia suvokti ir valdyti procesus vykstančius įvairiausiose žmonių grupėse, pradedant nuo spontaniškai susiformuojančių grupių (prie banko, autobusų stotyje, namo bendrijos) baigiant tikslingai suformuotomis mokymosi, darbo, laisvalaikio, gydymo ar kokios nors kitos veiklos rūšių grupėmis. Todėl grupinių procesų pažinimas tampa aktualiu ne tik medicinos sferos darbuotojams, bet visiems specialistams dirbantiems su žmonių grupėmis ar norintiems geriau jaustis ir produktyviai dirbti komandoje.

Ypatingai populiari yra Vilniaus Universiteto siūloma prailgintų savaitgalių (penktadienis – sekmadienis) mokymosi forma, suteikianti galimybę mokytis profesionalams iš visų Lietuvos regionų neatsitraukiant nuo tiesioginio darbo.

Grupinės analizės mokymo programos gimimas ir vystymasis Lietuvoje

Pirmieji grupiniai analitikai atvykę į Lietuvą ir supažindinę mūsų profesionalus su šia psichoterapijos šaka buvo Raymondas Blake’as ir Rita Lynn iš Londono. Jie pravedė pirmuosius teorinius ir praktinius seminarus ir davė impulsą įkurti Lietuvos grupinės psichoterapijos asociacijos grupinės analizės sekciją, kuriai priklausantys profesionalai reguliariai ir atkakliai kelerius metus studijavo teorinę literatūrą, turėjo grupines supervizijas.

Šis didžiulis domėjimasis paskatino Europos grupinės analizės mokymo įstaigų tinklą (E.G.A.T.I.N.’ą) surengti Vilniuje vienas iš savo studijų dienų, kurios įvyko 1992 metais ir kuriose dalyvavo daug žymių šios krypies atstovų. Po šio renginio imta dar aktyviau ieškoti galimybių reguliariai mokytis grupinės analizės, ir 1993 m. du atstovai iš Lietuvos – E.Laurinaitis ir E.Petkutė įgijo galimybę studijuoti bendrame Raštuvo grupinės analizės instituto (Varšuva) ir Heidelbergo grupinės analizės instituto tarptautiniame kvalifikacinio mokymo projekte, kurį abu kandidatai sėkmingai baigė 1995 metais.

Tuo pat metu vyko intensyvios  finansinių resursų paieškos siekiant organizuoti tokį mokymo projektą Lietuvoje. Kelerius metus vyko tokio mokymo projekto derinimas su Norvegijos grupinės analizės draugja, kurios atstovai pareiškė ryžtą pradėti šį mokymą. Norvegijos psichiatrijos asociacijos ir Norvegijos medicinos draugijos Psichoterapijos komitetas patvirtino Lietuvos grupinės psichoterapijos draugijos paraišką Grupinės psichoterapijos pagrindų mokymo programai įgyvendinti Lietuvoje. Vėliau paraiškas pateikė Latvijos ir Estijos draugijos. Bendradarbiavimo sutartis tarp Norvegijos ir Lietuvos pusių buvo pasirašyta ir ją parėmė tuometinė Lietuvos sveikatos ministerija, Vilniaus universitetas, Lietuvos medicinos ir psichiatrų draugijos, taip pat Baltijos šalių komitetas Norvegijos medicinos draugijoje, o taip pat Jungtinis Šiaurės šalių psichiatrijos komitetas.
Tarptautinė mokymo programa buvo pradėta įgyvendinti 1995 m.. Joje startavo 30 kandidatų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Šiame kurse mokytojais dirbo K. Lyngstad, S.Lorentzenas ir T.Siorlie iš Norvegijos. Vėliau K.Lyngstad pakeitė V.Maar iš Danijos. Nuo 1998 m. šiame kurse pradėjo dirbti mokytojais E.Laurinaitis ir E.Petkutė, vėliau palaipsniui skandinavus pakeitė baigę šią programą studentai ir nuo 2003 metų programą pilnai perėmė vietiniai mokytojai. Per šį laikotarpį Grupinės analizės kvalifikacinį mokymą baigė 19 studentų. Šiuo metu visuose programos lygiuose mokosi 42 studentai. (Daugiau informacijos rasite www.lgad.lt).