Dėstytojai

Birutė Švedaitė-Sakalauskė – grupių psichoterapeutė ir grupių analitikė.
Vilniaus universiteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto docentė, sociologijos mokslų daktarė. Taip pat supervizorė – profesinių santykių konsultantė, Lietuvos supervizorių asociacijos narė (LPSKA), supervizorių mokymo programos (VDU) dėstytoja ir mokomoji supervizorė.
Grupinės psichoterapijos mokymo programoje – supervizorė, teorijos dėstytoja bei Mokymo komiteto narė.

Milda Autukaitė – Organizacinės psichologijos magistrė (VU), programos “Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose” absolventė. Daugiau kaip 17 metų dirbusi personalo valdymo srityje, šiuo metu konsultuoja organizacijas ir vadovus bei vadovų komandas. 
Tavistock Institute of Human Relations tradicijoje dirbanti grupių santykių (Group Relations) konsultantė, Tavistock Institute of Human Relations sertifikuota organizacijų konsultantė (“Practitioner Certificate in Consulting and Change” (P3C)). 
LGAD narė, taip pat viena iš Grupių santykių draugijos Lietuvoje steigėjų ir narė.
Programoje – supervizorė, teorijos dėstytoja bei Mokymo komiteto narė.

Jūratė Ulevičienė – psichoanalitikė, psichoanalitinė psichoterapeutė ir grupių analitikė, supervizorė. Dėsto VU Medicinos ir Filosofijos fakultetų podiplominių psichoanalizės, individualios psichodinaminės ir psichoanalitinės psichoterapijos bei grupinės analizės mokymo programose. 
Šiuo metu dėsto grupinės analizės teoriją V-VI kursui, veda supervizijas III-IV kursams.

Evaldas Simutis, psichologas, grupių analitikas, psichodinaminės krypties psichoterapeutas. Dirba su suaugusiais individualiai ir grupėse. Grupinės psichodinaminės psichoterapijos mokymo programoje veda supervizijų grupes bei grupių psichoterapijos literatūros analizės seminarus.

Brigita Gulbinaitė – Petkevičienė – psichologė-psichoterapeutė, grupių analitikė, Lietuvos grupinės
analizės draugijos ir draugijos tarybos narė.
Programoje – grupinės psichoterapijos teorijos dėstytoja, supervizorė.

Dalia Beliukevičiūtė. Grupių psichoterapeutė ir grupių analitikė. Taip pat supervizorė – profesinių santykių konsultantė, Lietuvos supervizorių asociacijos tarybos narė (LPSKA) ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios socialinio darbo srityje, vadovė.
Programoje – supervizorė.

Valentas Neviera „Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose“ programos absolventas, komunikacijos ir tvarumo ekspertas, daugiau nei 10 metų vadovaujantis komandoms didelėse organizacijose, vedantis mokymus.
„Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose“ programoje veda supervizijas ir organizacijų stebėjimo seminarus. 

Saulė Subačiūtė – VU organizacinės psichologijos magistras (2005). Psichodinaminės grupių psichoterapijos studijos (3m.) „Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose“ programos absolventė (2016).
15m. dirba su žmonėmis ir komandomis kaip „vidinė“ konsultantė verslo įmonėse. Patyrusi mokymo projektų bei organizacijų konsultantė. 
Supervizorė ORG programoje.

Sigita Žebrauskienė – žmogiškųjų išteklių valdymo magistrė, supervizorė – profesinių santykių konsultantė, programos “Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose” absolventė. Daugiau kaip 10 metų dirbo personalo valdymo srityje ir daugiau kaip 12 metų veda individualias, grupių ir komandų supervizijas įvairiose organizacijose.
Lietuvos profesinių santykių konsultantų (supervizorių) asociacijos tarybos narė (LPSKA), dėsto kursą International Human Resource Management VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete.
„Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose“ programoje veda supervizijas.

Akvilė Stunžėnaitė – programos ,,Darbas su suaugusiųjų grupėmis organizacijose” absolventė, Lietuvos grupinės analizės draugijos narė ir geštalto krypties psichoterapeutė. Konsultuoju klientus individualiai, dirbu su organizacijomis jau 20 metų, konsultuoju, vedu mokymus, esu verslo partnerė žmonių ugdymui.
Programoje dėstau organizacijų stebėjimą. 

Rūta Klimašauskienė – organizacijų konsultantė žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais, darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose programos absolventė, socialinių mokslų daktarė. Konsultuoja organizacijų vadovus, veda mokymus įmonių vadovų ir specialistų komandoms.
LGAD Tarybos narė.
Supervizorė ORG programoje.

Karina Morkūnienė – psichologė-psichoterapeutė, supervizorė, VU MF podiplominių Individualios bei Grupinės psichodinaminės psichoterapijos programų dėstytoja (Psichodinaminė diagnostika ir Psichodinaminė asmenybės samprata).
Praktinio psichoterapinio darbo patirtis – 10 metų.
Lietuvos psichoanalizės draugijos narė.

Inga Šulcienė – psichologė – psichoterapeutė, supervizorė.
VU Individualios psichodinaminės psichoterapijos ir Grupinės psichodinaminės psichoterapijos programų dėstytoja. Psichoterapinio darbo patirtis 10m.  
Programoje dėsto „Asmenybės raidos teorijų“ kursą.   

Taida Tiriūnė – psichologė, turinti grupių analitikės bei IP analitikės išsilavinimą. Konsultuoja privačioje praktikoje individualiai bei veda psichoterapines grupes.
Individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės programos kuratorė ir mokytoja. 
Grupinės psichoterapijos mokymų programoje šiuo metu veda mažąją terapinę grupę. 
Programos MK narė

Danguolė Andriušaitienė – grupių psichoterapeutė, grupių analitikė. Socialinio darbo magistrė (VDU). Lietuvos grupinės analizės draugijos narė.
Praktinio individualaus ir grupinio darbo su klientais sveikatos paslaugas teikiančiose įstaigose ir privačioje praktikoje 23 metai. 
Programoje veda mažąją terapinę grupę.

Žilvinas Kunigėlis – psichiatras, grupių analitikas, psichodinaminės krypties psichoterapeutas. Dirba su suaugusiais individualiai ir grupėse.
Programoje veda mažąją terapinę grupę

Danutė Gustaitytė – psichologė-psichoterapeutė, grupių analitikė, Lietuvos grupinės analizės draugijos narė.Praktinio psichoterapinio darbo patirtis – 18 metų.Programoje veda mažąją terapinę grupę.

Zita Sadūnaitė, socialinė darbuotoja, grupių analitikė, atvejo vadybininkė. Dirba su suaugusiais individualiai ir grupėse, psichoterapinio darbo praktika – 16 metų.
Programoje veda mažąją grupę.

Diana Nefienė – psichodinaminės krypties grupių psichoterapeutė, grupių analitikė.
Socialinio darbo magistrė. Grupinės analizės draugijos narė. Dirba su suaugusiais
individualiai ir grupėse.
Programoje veda mažąją terapinę grupę.

Sigita Ašvydienė – psichologė – psichoterapeutė, grupių analitikė; VU ir Oslo GAI pirmos laidos GA kurso absolventė.
VU Individualios psichodinaminės  psichoterapijos programos bei Grupinės psichoterapijos ir grupinės analizės programos mokytoja.
Šiuo metu GA programoje vedu didžiąją grupę ir esu supervizorių supervizorė. 

Erna Petkutė – psichologė, turinti grupių analitikės bei individualios psichoanalitinės psichoterapeutės ir supervizorės  išsilavinimą.  Nuo 1993m. dėsto VU medicinos ir filosofijos  fakultetų podiplominių suaugusių, vaikų ir grupių psichoanalitinės psichoterapijos studijų kvalifikacijos kėlimo kursuose.
Programos MK narė.

dr. Rima Viliūnienė – psichodinaminės krypties psichoterapeutė, psichiatrė, psichoanalizės kandidatė, docentė (VU MF), LPaD mokytoja.
Individualios psichodinaminės psichoterapijos mokymo programos dėstytoja, supervizorė, programos vadovė.
Grupinės psichodinaminės psichoterapijos programos dėstytoja (Psichodinaminė diagnostika, Psichodinaminė psichiatrija).
Programos vadovė, MK narė.