Dėstytojai

Erna Petkutė – psichologė, turinti grupių analitikės bei individualios psichoanalitinės psichoterapeutės ir supervizorės  išsilavinimą.  Nuo 1993m. dėsto VU medicinos ir filosofijos  fakultetų podiplominių suaugusių, vaikų ir grupių psichoanalitinės psichoterapijos studijų kvalifikacijos kėlimo kursuose.
Programoje veda didžiąsias grupes.
Programos MK narė.

Daina Natkevičienė – psichoanalitinė psichoterapeutė ir grupinė analitikė, supervizorė. Dėsto VU Individualios psichodinaminės psichoterapijos programoje (nuo 1997; asmeninė ir grupinė psichoterapija, supervizijos) bei VU Psichodinaminės grupių terapijos ir grupinės analizės programoje (nuo 2002; pertrauka 2014-2020).
Šiuo metu veda supervizijas grupinės analizės kursui.

Eglė Paužienė – psichologė – psichoterapeutė, grupių analitikė. Dirba VU MF podiplominėse Grupinės psichodinaminės psichoterapijos, Grupinės analizės (nuo 2006 m.) ir Individualios psichodinaminės psichoterapijos (nuo 2018 m.) mokymo programose. Šiuo metu grupinės terapijos programoje veda mažąją grupę.
Psichoterapinio darbo patirtis 20 m. 
Programos MK narė.

Gitana Stanikūnė, psichologė, psichodinaminės krypties psichoterapeutė, supervizorė, grupių analitikė.Dirba VU Individualios psichpdinaminės psichoterapijos ir Grupinės analizės mokymo programose.
Praktinio psichoterapinio darbo patirtis – 20 metų.LPaD ir LGAD narė.
Veda mažąsias grupes.
MK narė

Jūratė Daškevičienė – psichologė-psichoterapeutė, grupių analitikė; Lietuvos grupinės analizės draugijos narė. Praktinio psichoterapinio darbo patirtis – 16 metų.
Programoje veda mažąją terapinę grupę.

Indrė Adomaitė – psichologė, grupių psichoterapeutė. Grupių psichoterapeutės praktika 10 metų.
Programoje dėsto psichodinaminės grupių psichoterapijos pagrindų kursą (teorija ir seminarai).

Karina Morkūnienė – psichologė-psichoterapeutė, supervizorė, VU MF podiplominių Individualios bei Grupinės psichodinaminės psichoterapijos programų dėstytoja (Psichodinaminė diagnostika ir Psichodinaminė asmenybės samprata).
Praktinio psichoterapinio darbo patirtis – 10 metų.
Lietuvos psichoanalizės draugijos narė.

Inga Šulcienė – psichologė – psichoterapeutė, supervizorė.
VU Individualios psichodinaminės psichoterapijos ir Grupinės psichodinaminės psichoterapijos programų dėstytoja. Psichoterapinio darbo patirtis 10m.  
Programoje dėsto „Asmenybės raidos teorijų“ kursą.   

Rima Viliūnienė – psichodinaminės krypties psichoterapeutė, psichiatrė, docentė (VU MF), LPaD mokytoja.
Individualios psichodinaminės psichoterapijos mokymo programos dėstytoja, supervizorė, programos vadovė.
Grupinės psichodinaminės psichoterapijos programos dėstytoja (Psichodinaminė diagnostika, Psichodinaminės asmenybės samprata; Psichodinaminė psichiatrija).
Programos vadovė, MK narė.

Saulė Subačiūtė – VU organizacinės psichologijos magistras (2005). Psichodinaminės grupių psichoterapijos studijos (3m.) „Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose“ programos absolventė (2016).
15m. dirba su žmonėmis ir komandomis kaip „vidinė“ konsultantė verslo įmonėse. Patyrusi mokymo projektų bei organizacijų konsultantė. 
Supervizorė ORG programoje.
Programos MK narė.

Taida Tiriūnė – psichologė, turinti grupių analitikės bei IP analitikės išsilavinimą. Konsultuoja privačioje praktikoje individualiai bei veda psichoterapines grupes. Individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės programos mokytoja.
Grupinės psichodinaminės psichoterapijos mokymo programoje veda supervizijų grupes bei grupių psichoterapijos literatūros analizės seminarus. 

Zita Sadūnaitė, socialinė darbuotoja, grupių analitikė, atvejo vadybininkė. Dirba su suaugusiais individualiai ir grupėse, psichoterapinio darbo praktika – 16 metų.
Programoje veda supervizijų grupes.