Dėstytojai

Birutė Švedaitė-Sakalauskė – grupių psichoterapeutė ir grupių analitikė.
Vilniaus universiteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto docentė, sociologijos mokslų daktarė. Taip pat supervizorė – profesinių santykių konsultantė, Lietuvos supervizorių asociacijos narė (LPSKA), supervizorių mokymo programos (VDU) dėstytoja ir mokomoji supervizorė.
Grupinės psichoterapijos mokymo programoje – teorijos dėstytoja, dirbanti su pirmojo kurso studentais.

Milda Autukaitė – Organizacinės psichologijos magistrė (VU), programos “Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose” absolventė. Daugiau kaip 15 metų dirba personalo valdymo srityje. Tavistock Institute of Human Relations tradicijoje dirbanti grupių santykių (Group Relations) konsultantė, Tavistock Institute of Human Relations sertifikuota organizacijų konsultantė (“Practitioner Certificate in Consulting and Change” (P3C)). Konsultuoja organizacijas ir vadovus bei vadovų komandas. 
LGAD narė, taip pat viena iš Grupių santykių draugijos Lietuvoje steigėjų ir narė.
Programoje – supervizorė ir teorijos dėstytoja.

Jūratė Daškevičienė – psichologė-psichoterapeutė, grupių analitikė; Lietuvos grupinės analizės draugijos narė. Praktinio psichoterapinio darbo patirtis – 16 metų.
Programoje veda mažąją terapinę grupę.

Karina Morkūnienė – psichologė-psichoterapeutė, supervizorė, VU MF podiplominių Individualios bei Grupinės psichodinaminės psichoterapijos programų dėstytoja (Psichodinaminė diagnostika ir Psichodinaminė asmenybės samprata).
Praktinio psichoterapinio darbo patirtis – 10 metų.
Lietuvos psichoanalizės draugijos narė.

Daina Natkevičienė – psichoanalitinė psichoterapeutė ir grupinė analitikė, supervizorė. Dėsto VU Individualios psichodinaminės psichoterapijos programoje (nuo 1997; asmeninė ir grupinė psichoterapija, supervizijos) bei VU Psichodinaminės grupių terapijos ir grupinės analizės programoje (nuo 2002; pertrauka 2014-2020).
Šiuo metu veda supervizijas grupinės analizės kursui.

Erna Petkutė – psichologė, turinti grupių analitikės bei individualios psichoanalitinės psichoterapeutės ir supervizorės  išsilavinimą.  Nuo 1993m. dėsto VU medicinos ir filosofijos  fakultetų podiplominių suaugusių, vaikų ir grupių psichoanalitinės psichoterapijos studijų kvalifikacijos kėlimo kursuose.
Programoje veda didžiąsias grupes.
Programos MK narė.

Zita Sadūnaitė, socialinė darbuotoja, grupių analitikė, atvejo vadybininkė. Dirba su suaugusiais individualiai ir grupėse, psichoterapinio darbo praktika – 16 metų.
Programoje veda mažąją grupę.

Evaldas Simutis, psichologas, grupių analitikas, psichodinaminės krypties psichoterapeutas. Dirba su suaugusiais individualiai ir grupėse. Grupinės psichodinaminės psichoterapijos mokymo programoje veda supervizijų grupes bei grupių psichoterapijos literatūros analizės seminarus.

Gitana Stanikūnė, psichologė, psichodinaminės krypties psichoterapeutė, supervizorė, grupių analitikė.Dirba VU Individualios psichpdinaminės psichoterapijos ir Grupinės analizės mokymo programose.
Praktinio psichoterapinio darbo patirtis – 20 metų.LPaD ir LGAD narė.
Veda mažąją grupę.
MK narė

Saulė Subačiūtė – VU organizacinės psichologijos magistras (2005). Psichodinaminės grupių psichoterapijos studijos (3m.) „Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose“ programos absolventė (2016).
15m. dirba su žmonėmis ir komandomis kaip „vidinė“ konsultantė verslo įmonėse. Patyrusi mokymo projektų bei organizacijų konsultantė. 
Supervizorė ORG programoje.
Programos MK narė.

Inga Šulcienė – psichologė – psichoterapeutė, supervizorė.
VU Individualios psichodinaminės psichoterapijos ir Grupinės psichodinaminės psichoterapijos programų dėstytoja. Psichoterapinio darbo patirtis 10m.  
Programoje dėsto „Asmenybės raidos teorijų“ kursą.   

Taida Tiriūnė – psichologė, turinti grupių analitikės bei IP analitikės išsilavinimą. Konsultuoja privačioje praktikoje individualiai bei veda psichoterapines grupes. Individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės programos mokytoja.
Grupinės psichodinaminės psichoterapijos mokymo programoje veda supervizijų grupes bei grupių psichoterapijos literatūros analizės seminarus. 
Programos MK narė.

Jūratė Ulevičienė – psichoanalitikė, psichoanalitinė psichoterapeutė ir grupių analitikė, supervizorė. Dėsto VU Medicinos ir Filosofijos fakultetų podiplominių psichoanalizės, individualios psichodinaminės ir psichoanalitinės psichoterapijos bei grupinės analizės mokymo programose. 
Šiuo metu dėsto grupinės analizės teoriją V-VI kursui, veda supervizijas III-IV kursams.

Rima Viliūnienė – psichodinaminės krypties psichoterapeutė, psichiatrė, docentė (VU MF), LPaD mokytoja.
Individualios psichodinaminės psichoterapijos mokymo programos dėstytoja, supervizorė, programos vadovė.
Grupinės psichodinaminės psichoterapijos programos dėstytoja (Psichodinaminė diagnostika, Psichodinaminės asmenybės samprata; Psichodinaminė psichiatrija).
Programos vadovė, MK narė.