I kursas

PSICHODINAMINIO POŽIŪRIO Į PROCESUS GRUPĖSE PRADMENYS
(I. Adomaitė)

Studentai sužinos ir įsisavins darbo su psichoterapinėmis bei neklinikinėmis suaugusiųjų grupėmis  pradmenis, pagrįstus psichodinaminiu sisteminiu požiūriu

 1. Svarbiausios psichodinaminės grupinės terapijos teorinės prielaidos:  istorija ir dabartis, grupinės terapijos taikymo galimybės, taikymo kryptys, pagrindinės sąvokos.
  Studentai susipažins su grupinės terapijos teoriniais modeliais, tikslais, pagrindinėmis kryptimis ir sąvokomis bei taikymo galimybėmis.
 2. Psichodinaminės grupinės terapijos bei psichodinaminio darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose komponentai.
  Studentai susipažins su grupės, kaip psichologinės pagalbos priemonės, ypatumais, gydomaisiais faktoriais bei grupės terapeuto / vedanančiojo vaidmeniu.
 3. Psichoterapinės grupės / suaugusiųjų grupės neklinikinėje aplinkoje organizavimas.
  Studentai susipažins su dinaminio administravimo principais, psichoterapinės grupės / neklinikinės suaugusiųjų grupės planavimu konkrečioje fizinėje ir profesinėje aplinkoje.
 4. Pacientų / dalyvių atranka į psichoterapinę grupę / neklinikinę suaugusiųjų grupę.
  Studentai susipažins su psichodinaminiais principais, kuriais vadovaujamasi, atrenkant  pacientus / surenkant neklinikinę suaugusiųjų grupę.
 5. Grupės raida.
  Studentai susipažins su grupių raidos teoriniai modeliais, psichoterapinės / neklinikinės suaugusiųjų grupės raidos stadijomis ir jų ypatumais.