I kursas

Psichodinaminės grupinės psichoterapijos kvalifikacijos kėlimo kurso pirmieji mokymosi metai:

Grupinės psichoterapijos istorija, teoriniai modeliai, taikymo galimybės ir ribos.

Grupinės psichoterapijos taikymo galimybės medicinoje ir psichinės sveikatos priežiūros srityse. Terapinės bendruomenės ir milju terapijos supratimas.

Psichodinaminė grupių terapija ir grupinė analizė, pagrindinės sąvokos. Grupių rūšys (ilgalaikės, trumpalaikės, atviros, uždaros, homogeniškos, heterogeniškos, terapinės, tarpusavio paramos, palaikomosios ir t.t.). Jų paskirtis ir organizaciniai rėmai, vedimo ypatumai.

Didelė, vidutinė, maža grupės ir jų teorinis supratimas. Vedančiojo vaidmuo.

Pasiruošimas vesti grupę. Pacientų srauto užtikrinimas. Klientų ir grupės suderinimas. Grupės pradžia.