I kursas

Įvadas į grupinę psichoterapiją ir grupių psichodinamiką
(Dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė)

Studentai sužinos ir įsisavins darbo su psichoterapinėmis bei neklinikinėmis suaugusiųjų grupėmis  pradmenis, pagrįstus psichodinaminiu sisteminiu požiūriu

Paskaitų ir seminarų metu bus gilinamasi į šias temas:
1. Grupinės psichoterapijos istorija nuo užuomazgų S. Freudo laikais iki šių dienų. Analitinės grupinės terapijos kryptys ir jų kūrėjai.
2. Grupė kaip psichologinio poveikio priemonė. Terapiniai grupės veiksniai. Psichodinaminis požiūris organizacijose ir grupėse. 
3. Grupių raida ir jos stadijos. Esminiai teoriniai grupių raidos modeliai.
4. Praktiniai grupių formavimo ir vedimo klausimai. Indikacija grupinei terapijai. Grupių vadovo vaidmenys. Intervencijos technikų klausimas.
5. Grupinės psichoterapijos, grupių dinamikos efektyvumas ir jo įvertinimo galimybės.