II kursas

PSICHODINAMINĖ PSICHODIAGNOSTIKA
(K. Morkūnienė)

Kursas skirtas išsamiam susipažinimui su psichodinamine psichodiagnostika: jos reikšme, nauda ir pritaikymu klinikiniame darbe. Apima asmenybės organizacijos lygių supratimą,  pirminių ir antrinių gynybos mechanizmų žinojimą, įvairių asmenybės tipų sampratą. Plačiau nagrinėjami: antisocialios, narcizinės, depresinės ir maniakinės, mazochistinės,  obsesinės ir kompulsinės, isterinės asmenybės tipai. Taip pat aptariamas praktinis psichodinaminės psichodiagnostikos žinių pritaikymas psichoterapijoje ir dirbant įvairiose organizacijose.

 1. Psichodinaminės diagnozės reikšmė, asmenybės organizacijos raidos lygiai bei jų reikšmė psichoterapijai
  Studentai sužinos, kokią reikšmę ir naudą teikia psichodinaminė diagnostika tiek specialistui, tiek pacientui klinikiniame darbe ir kaip tai gali būti pritaikoma organizacijose. Susipažins su istoriniu kontekstu išskiriant asmenybės brandos lygius. Gebės išskirti pagrindinius psichodiagnostinius kriterijus vertinant asmenybę. Diskutuos, kokias psichoterapines technikas galima naudoti atsižvelgiant į nustatytą asmenybės organizacijos lygį. Aptars, kaip tokios žinios gali būti pritaikomos dirbant įvairiose organizacijose. 
 2. Pirminiai ir antriniai gynybos mechanizmai 
  Studentai susipažins su gynybos mechanizmo sąvoka. Gebės atskirti, kada gynybos mechanizmai yra adaptyvūs, o kada – nebe. Bus išsamiai aptarti pirminiai ir antriniai gynybos mechanizmai, atskleistos jų sąsajos su skirtingais asmenybės tipais.
 3. Antisociali asmenybė. Narcizinė asmenybė.
  Studentai išsamiai susipažins su antisocialios ir narcizinės asmenybių varomis, afektais ir temperamentu. Sužinos apie kiekvienos jų adaptyvius ir gynybinius procesus, objektinius ryšius, savastį. Bus aptariama, kaip gydyti šiuos asmenybės sutrikimus psichoterapijoje, ko galima tikėtis ir kaip elgtis atpažinus šiuos asmenybės tipus organizacijose.  
 4. Depresinė ir maniakinė asmenybės. Mazochistinė asmenybė. Studentai išsamiai susipažins su depresinės ir maniakinės bei mazochistinės asmenybių varomis, afektais ir temperamentu. Sužinos apie kiekvienos jų adaptyvius ir gynybinius procesus, objektinius ryšius, savastį. Bus aptariama, kaip gydyti šiuos asmenybės sutrikimus psichoterapijoje, ko galima tikėtis ir kaip elgtis atpažinus šiuos asmenybės tipus organizacijose. 
 5. Obsesinė ir kompulsinė asmenybės. Isterinė asmenybė.
  Studentai išsamiai susipažins su obsesinės ir kompulsinės bei isterinės asmenybių varomis, afektais ir temperamentu. Sužinos apie kiekvienos jų adaptyvius ir gynybinius procesus, objektinius ryšius, savastį. Bus aptariama, kaip gydyti šiuos asmenybės sutrikimus psichoterapijoje, ko galima tikėtis ir kaip elgtis atpažinus šiuos asmenybės tipus organizacijose. 

PSICHODINAMINĖ ASMENYBĖS SAMPRATA
(K. Morkūnienė)

Kurso tikslas – apžvelgti svarbiausias teorines psichoanalitinės psichoterapijos kryptis, susipažinti su pagrindinėmis teorinėmis sąvokomis, pamatyti asmenybę per psichodinaminio požiūrio prizmę. Plačiau nagrinėjamos: varų, ego bei savasties psichologijos, objektų ryšių, mentalizacijos bei prisirišimo teorijos. 

 1. S.Freud varų psichologija. Psichoanalizės raida. Psichopatologijos samprata.
  Studentai bus supažindinti su psichoanalizės istorija, topografiniu ir struktūriniu psichikos modeliu,   pagrindiniais psichodinaminio požiūrio principais. Aptariamos pirminių ir antrinių procesų, varos, fiksacijos, regresijos, id, ego, superego, nerimo, konflikto sąvokos. Gilinamasi į charakterio formavimąsi ir psichopatologiją.
 2. Ego psichologija.
  Gilinamasi į ego koncepciją su trumpa istorine apžvalga. Bus aptariamos ego funkcijos, ypač išsamiai aptariant gynybos mechanizmų temą. Studentai sužinos apie gynybos lygių klasifikaciją, gilinsis į gynybos mechanizmų aprašymus, pateiks realius pavyzdžius iš gyvenimo. Bus plačiau aptariama  E.Ericksono psichosocialinės raidos teorija.
 3. Objektų ryšių teorijos.
  Pateikiama trumpa istorinė apžvalga, pristatomi pagrindiniai objektų ryšių teorijų autoriai. Išsamiai aptariamos objektų ryšių teorijų sąvokos: objektas (kitas), subjektas (savastis), savasties objektas, tranzitinis objektas, internalizacija, objektų ryšių diada, pakankamai gera mama, talpykla („išlaikymas“), objekto pastovumas ir kt.
 4. Savasties psichologija.
  Studentai susipažins su savasties psichologijos pradininku H.Kohutu, jo teorijos pagrindinėmis sąvokomis, asmenybės raidos, patologijos kilmės samprata. Bus nagrinėjama tripolės savasties koncepcija. Glaustai pristatomos psichoterapinės technikos pagrindai.
 5. Prisirišimo teorija. Mentalizacijos teorija.
  Peržvelgiamos pagrindinės prisirišimo teorijos sąvokos, asmenybės vystymosi samprata, prisirišimo tyrimai ir prisirišimo įtaka asmenybei, požiūris į psichopatologiją. Taip pat pateikiami bendrieji mentalizacijos teorijos bruožai, pagrindinės sąvokos, asmenybės vystymosi samprata  bei požiūris į psichopatologiją. Atsakoma į klausimą, kaip prieraišumas siejasi su mentalizacija.