III kursas

PSICHODINAMINIS GRUPIŲ PROCESŲ ORGANIZACIJOSE ATPAŽINIMAS IR TINKAMI INTERVENCIJOS BŪDAI
(M. Autukaitė)

Studentai susipažins su psichodinaminėmis idėjomis pagrįsta organizacijos bei jos dinamikos samprata, taip pat grupių ir organizacijų konsultavimo principais.

  1. Organizacijų samprata remiantis psichodinaminėmis idėjomis. Teorijos, į kurias atsiremia organizacijų konsultavimas (psichodinaminės, sistemų teorijos). Svarbiausių organizacijų konsultavime teorinių idėjų „žemėlapis“ (apžvelgsim paskaitos metu). Pasąmoniniai procesai organizacijose. „Organizacija omenyje“ (Organization in mind).
  2. Grupių ir organizacijų konsultavimo teorijos ir koncepcijos.
    Ribų (boundary), valdžios (authority), vaidmens (role), užduoties (task) sąvokos: BART modelis. Vaidmens dinamika. Valency. W. R. Bion – pirminės prielaidos (basic assumptions), pirminė užduotis (primary task), anti-užduotis (antitask).
  3. Perkėlimas ir kontrperkėlimas. Gynybniai mechanizmai grupėse ir organizacijose. Pasipriešinimas pokyčiams organizacijose.
  4. Konsultanto vaidmuo organizacijose. Konsultavimo ciklas. Grupių vedimo stiliai.
  5. Didžioji grupė. Intervencija į dideles sistemas.