Kursanto teisės ir pareigos

Kursantas privalo lankyti visus užsiėmimus. Jei kursantas praleidžia daugiau kaip 20% visų tipų programoje numatytų užsiėmimų, laikoma, kad jis neatitinka kurso reikalavimų ir norėdamas tęsti studijas turi kartoti kursą.

Kursantas įsipareigoja sumokėti kursų mokestį už vienerius metus. Jei dėl kokių nors priežasčių studentas nutraukia mokymąsi, pinigai nėra gražinami.

Kursantas privalo laikytis profesinės etikos principų. 

Kursantas gali, pateikęs pagrįstas priežastis, prašyti akademinių atostogų.

Kursantas gali kartoti kursą, jei yra praleidęs daugiau nei numatyta programos valandų arba supervizoriui rekomenduojant.

Kursantas gali prašyti atidėti baigiamojo rašto darbo rašymą pateikęs pagrįstas priežastis.