Priėmimo tvarka

Naujieji mokslo metai prasidės 2024 m. sausio mėn.

Pateikti dokumentus  iki 2023 m. gruodžio 15 d. ir informaciją gauti galima: 
el.paštu: psigrupterap@gmail.com, tel.+370 69818961, Rima Viliūnienė

 • Kandidatas iki nurodytos datos turi e-paštu pateikti:
  – pareiškimą VU Rektoriaus vardu;
  – diplomo ir kitų įgytą kvalifikaciją liudijančių dokumentų kopijas;
  – profesinį CV;
 • Kandidatas dalyvauja atrankos pokalbyje su jam paskirtu specialistu.
 • Į šį privalu atsinešti trumpą 2-4 psl. autobiografiją (autobiografijoje laisva forma prašome apibūdinti psichologinį savo raidos kontekstą, santykius su svarbiais asmenimis, reikšmingas patirtis, išgyventas krizes bei jų įveikos būdus ir pan.). Be šios autobiografijos atrankos pokalbis neįvyks.
 • Apie atrankos pokalbio rezultatą kandidatas informuojamas e-paštu.
 • Esant teigiamam programos MK sprendimui, kandidatas, sumokėjęs už studijas ir pasirašęs sutartį su VU, įtraukiamαs į klausytojų sąrašus.