Priėmimo tvarka

Mokslo metai prasidės 2020 m. sausio mėn.

Pateikti dokumentus  iki 2019 m. gruodžio 1 dir informaciją gauti galima: 

el.paštu: psigrupterap@gmail.com, tel.+370 685 23523, Eglė Paužienė

Kandidatas iki nurodytos datos turi pateikti:

  1. pareiškimą VU Rektoriaus vardu;
  2. diplomo ir kitų įgytą kvalifikaciją liudijančių dokumentų kopijas;
  3. profesinį CV;
  4. trumpą 2-4 psl. autobiografiją laisva forma.

Kandidatas dalyvauja atrankos pokalbyje su jam paskirtu specialistu. Apie atrankos pokalbio rezultatą kandidatas informuojamas e-paštu. Esant teigiamam programos MK sprendimui, kandidatas, sumokėjęs už studijas ir pasirašęs sutartį su VU, įtraukiamαs į klausytojų sąrašus.