II kursas

ASMENYBĖS RAIDOS TEORIJOS (I. Šulcienė)

Studentai susipažins su psichodinaminėmis asmenybės raidos teorijomis ir raidos tyrimų įtaka teorijai ir praktikai. Įgis žinių apie psichodinaminę asmenybės sampratą bei skirtingų teorijų požiūrį į raidą bei psichopatologijos formavimąsi. 

 1. Psichodinaminė asmenybės  samprata.  Vaiko aplinka, motinystė, tėvystė. 
  Vaiko aplinkos įtaka asmenybės formavimuisi. Motinystės, tėvystės kaip pereinamojo, krizinio laikotarpio samprata. Motinystės ir tėvystės iššūkiai šiuolaikiniame, dinamiškame pasaulyje. 
 2. Psichoseksualinis vystymasis. S. Freud asmenybės raidos teorija: oralinė raidos fazė. Pirmieji metai, kūdikio raidos stebėjimai.
  Varų, ego, objektų ryšių, prieraišumo teorijų požiūris į vaiko raidą nuo gimimo iki pirmųjų metų. Kūdikio raidos stebėjimų įtaka teorijai ir praktikai. 
 3. 1-2metai,  analinė raidos fazės uždaviniai.
  Vaiko raidos 1-2m. ypatumai. Pereinamojo objekto ir pereinamųjų reiškinių samprata Winikoto teorijoje. Aš vaizdo  raida.  
 4. Edipinis laikotarpis 3-6m.   Latentinis raidos periodas. 7-11m. Edipinio laikotarpio svarba asmenybės raidai. Lyties tapatumo vystymasis. Latentinio laikotarpiui keliami uždaviniai. Tolimesnė ego ir superego raida. 
 5. Paauglystės pasikeitimai. Asmenybinės brandos tikslai. Asmenybės raidos teorijų apžvalga.
  Paauglystės laikotarpio keliami uždaviniai ir sunkumai bei jų įtaka brandžios asmenybės formavimuisi. Asmenybės raidos teorijų indėlis klinikiniame darbe.