Grupinės analizės kursas

GRUPINĖS ANALIZĖS MOKYMO PROGRAMA (2 metai) Grupinės analizės kurso tikslas – teoriškai ir praktiškai parengti grupinės analizės specialistus savarankiškam darbui psichoterapinėse analitinėse grupėse psichiatrinio/medicininio profilio įstaigose, taikant grupinės analizės teoriją ir metodus. Studentai privalo analitiškai dirbti su klinikine grupe.

Programa yra mokymosi visą gyvenimą (Įvadinis) kursas, į kurį priimami tik studentai ne mažiau kaip balu 7 baigę „Psichodinaminės grupinės psichoterapijos“ (Įvadinę) programą.

Baigęs šią programą dalyvis mokės sudaryti ir vesti tinkamai subalansuotą grupinės analizės grupę, naudojantis analitiniais principais, įvairiose psichikos sveikatos apsaugos bei kitokio profilio įstaigose ir ambulatoriškai; gebės naudotis visomis grupinio analitiko techninėmis priemonėmis grupės vedimo metu, tinkamai jas parinkti pagal grupės vystymosi etapus ir iškilusias praktines situacijas; mokės taikyti grupinės analizės metodus didžiųjų grupių ir terapinių bendruomenių vedime, o taip pat kitose terapinėse ir socialinėse situacijose.

Sėkmingai baigusieji pilną mokymo programą gauna nustatytos formos VU mokymosi visą gyvenimą (Įvadinio) kurso „Grupinė analizė“ baigimo pažymėjimą. 

Kurso kaina: 3400 EUR (1700 Eur už vienerius studijų metus)