Vilniaus universitetas
Medicinos fakultetas

Lietuvos psichoterapijos draugija

INDIVIDUALI PSICHODINAMINĖ PSICHOTERAPIJA

Įvadinė mokymo programa 

Programos tikslas - paruošti individualius psichodinaminės krypties psichoterapeutus, turinčius pakankamai teorinių žinių ir praktinių įgūdžių savarankiškai teikti psichoterapinę pagalbą.

IPT mokymosi programa yra skirta visų specialybių gydytojams, psichologams, magistrinių psichologijos studijų studentams ir gydytojams rezidentams.

Programa yra patvirtinta Lietuvos psichoterapijos draugijoje ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto mokslo taryboje. Programa yra vykdoma pagal Lietuvos įstatymų numatytą mokymo tvarką ir atitinka Europos psichoterapijos asociacijos mokymo standartus.

Programos apimtis - 6 metai: 5 kontaktinio mokymo mokslo metai ir 1 metai, skirti baigiamojo darbo rašymui ir gynimui.  Mokymai vyksta prailgintų savaitgalių (ketvirtadienis – šeštadienis) forma, iš viso septyneri mokymosi blokai per metus.

Dėstymo forma: teorinės paskaitos, seminarai, asmeninė ir grupinė terapija, profesinė darbo su pacientais priežiūra, t.y. 4800 a.k. val. (120 kreditų). Preliminari kurso kaina vieneriems metams - 4000 litų.

Individualios psichodinaminės psichoterapijos mokymo programą organizuoja ir vykdo VU MF. Programos mokytojai - Lietuvos psichoterapijos draugijos sertifikuoti mokytojai. Mokymo forma - nenuosekliosios studijos Vilniaus universitete, organizuojamos pagal Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymą Nr.VIII-1586, VŽ 2000, Nr. 27-715.  

Sėkmingai baigusieji pilną mokymo programą gauna nustatytos formos VU nenuosekliųjų studijų Individualios psichodinaminės psichoterapijos programos baigimo pažymėjimą.
LAUKIAME JŪSŲ!