Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto mokymosi visą gyvenimą programa

INDIVIDUALIOSPSICHODINAMINĖSPSICHOTERAPIJOS KURSAS(IPTK)

 

Programos tikslas - paruošti individualius psichodinaminės krypties psichoterapeutus, turinčius pakankamai teorinių žinių ir praktinių įgūdžių savarankiškai teikti psichoterapinę pagalbą.

IPT mokymosi programa yra skirta visų specialybių gydytojams, psichologams, magistrinių psichologijos studijų studentams ir gydytojams rezidentams. 

Programa yra patvirtinta Lietuvos psichoterapijos draugijoje ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Taryboje. Programa yra vykdoma pagal Lietuvos įstatymų numatytą mokymo tvarką ir atitinka Europos psichoterapijos asociacijos mokymo standartus.

Programos apimtis - 6 metai: 5 kontaktinio mokymo mokslo metai ir 1 metai, skirti baigiamojo darbo rašymui ir gynimui.  Mokymai vyksta prailgintų savaitgalių (ketvirtadienis – šeštadienis) forma, iš viso septyneri mokymosi blokai per metus.

Dėstymo forma: teorinės paskaitos, seminarai, asmeninė ir grupinė terapija, profesinė darbo su pacientais prieižūra, t.y. 7010 a.k. val. (240 kreditų). Kurso kaina - po 1485 Eur už pirmuosius trejus studijų metus ir po 1187 Eur  už IV ir V studijų metus plius supervizijos (60 val x 30 Eur pradedant nuo trečiųjų studijų metų) ir individuali terapija (min. 100 val x 30 Eur; pradedant nuo ketvirtųjų studijų metų). 

Individualios psichodinaminės psichoterapijos mokymo programą organizuoja ir vykdo VU MF. Programos mokytojai - kvalifikuoti psichodinaminiai psichoterapeutai, turintys solidžią klinikinę ir dėstymo patirtį. 

Sėkmingai baigusieji pilną mokymo programą gauna nustatytos formos VU MF "Individuali psichodinaminė psichoterapija" programos baigimo pažymėjimą.

LAUKIAME JŪSŲ!