Logo

Meniu

Naujienos

[2018 12 29]  

Psichoterapija mažesnėmis kainomis 

įvairiuose Lietuvos miestuose.

Programos dalyviai, profesionalūs 

psichologai ir gydytojai, šiuo metu 

besimokantys individualios 

psichodinaminės  psichoterapijos, 

pasirengę konsultuoti ir teikti 

psichoterapijos paslaugas už

gerokai mažesnę nei rinkos kainą

Jų darbas nuolatos supervizuojamas 

programos mokytojų - 

patyrusių psichoterapeutų.

Dėl sąrašo rašykite:

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą  

 

 

 

 
Spausdinti El. paštas

I KURSAS

 

PASKAITA „ASMENYBĖS SAMPRATA PSICHOTERAPIJOJE 

1A. Įvadas į programą. R. Viliūnienė 45 min

1.    Asmenybės samprata kaip psichoterapijos pagrindas. Istorinė apžvalga. 

Biheivioristinės ir psichoanalitinės asmenybės teorijų santykis. E. Laurinaitis  

2.Psichoanalitinės krypties peržiūra. Jungo analitinė psichologija.   

3. Psichoanalitinės krypties peržiūra. Adlerio individualioji psichologija. 

4.Egzistencinė asmenybės teorija ir psichoterapija. 

5. Kognityvinė asmenybės samprata. Šiuolaikinė kognityvinė-biheivioristinė psichoterap  

6. Geštaltinė psichoterapija. 

7. Kūno psichoterapija. 

 

PASKAITOS PSICHOANALIZĖS ISTORIJA IR VARŲ TEORIJA  

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7. 

 

PASKAITOS ĮVADAS Į PSICHOTERAPIJĄ   

1. Psichoterapija kaip profesija: apibrėžimas, profesinis paruošimas, teisinis reguliavimas Lietuvoje, Europoje, pasaulyje.
2. Bio-psicho-socialinė žmogaus samprata, jos taikymas psichoterapijoje.
3. Psichologinis sutrikimas ir jo psichodinaminė samprata.
4. Psichoterapinio kontakto ypatumai, specifika, ribos.
5. Bendrieji PT proceso mechanizmai (I): gynybos, pasipriešinimas, regresas.
6. Bendrieji PT proceso mechanizmai (II): perkėlimas, kontrperkėlimas.
7. Psichoterapijos procesas laike: pradžia, vidurinė dalis, pabaiga.

PASKAITOS PSICHODINAMINĖ PSICHIATRIJA   

1. Psichodinaminės psichiatrijos objektas, principai ir pagrindinės sąvokos. Praktiniai psichodinaminės psichiatrijos aspektai: interviu, dinaminis paciento įvertinimas, bendravimo su pacientu aspektai

2. Psichodinaminė diagnostika, kriterijai. Asmenybės organizacijos lygiai: neurozinis, ribinis, psichozinis

3. Neurozinių sutrikimų psichodinamika

4. Afektinių sutrikimų psichodinaminis supratimas.

5. Asmenybės sutrikimų psichodinamika

6. Šizofrenijos spektro sutrikimai ir jų psichodinaminis supratimas.

7. Vaistų ir psichoterapijos derinimas. Medikamentinio gydymo ir hospitalizacijos psichodinaminiai aspektai.

PRATYBOS PSICHOTERAPIJOS TECHNIKOS ĮVADAS

1.    I susitikimas

2.    Anamnezės rinkimas

3.    Gydymo tikslų/plano formulavimas

4.     Kontrakto sudarymas. Terapinis aljansas

5.    Perkėlimas, kontraperkėlimas

6.    Neutralumas, pasipriešinimas

7.     Psichoterapijos pabaiga. Ribos, jų pažeidimai

 

Seminaras pagal Gabbard Long Term Psychodynamic Psychotherapy        

Seminaras pagal S. Freud Kasdieninio gyvenimo psichopatologija Anapus malonumo principo, Totemas ir tabu 

Seminaras pagal Milašiūną ir Winnicott Vaikas, šeima ir išorinis pasaulis,Žaidimas ir realybė     

 II KURSAS

Psichoanalitinių idėjų istorija

1. S. Freudo teorija, jos dabartinė reikšmė

2. Ego psichologija: A. Freud, H.Hartmannas, C.Brenneris 

3. Objektų ryšių psichologija: M.Klein, W. Bionas 

4. Objektų ryšių teorija: kitos teorinės kryptys 

5. Savasties psichologija 

6. Prieraišumo teorija 

7. P. Fonagy, O. Kernbergas


Psichodinaminė psichodiagnostika

1. Diagnostika psichoterapijoje: nozologinė, asmenybinė ir psichodinaminė diagnozės;
2. Keturios psichoanalitinės krypties psichologinės paradigmos ir jų reikšmė psichodiagnostikai;
3. „Aš“ stiprumas, jo diagnostika ir svarba psichoterapijoje;
4. Gynybos mechanizmai, jų diagnostika ir reikšmė psichoterapijoje;
5. Asmenybės tapatumas, jo raida, sutrikimai ir diagnostinė reikšmė;
6. Asmenybės organizacijos lygio supratimas: O.Kernbergas, B.Burstenas;
7. Psichoterapijos lygiai, jos parinkimo kriterijai;


 III KURSAS

Asmenybės raidos teorijos
1. Klasikinis psichoanalitinis raidos modelis;
2. S.Freudas, jo teorijų raida ir raidos teorijos;
3. Struktūrinis požiūris į raidą; Ego psichologija, kiti struktūriniai požiūriai;
4. Struktūrinio modelio modifikacijos: A.Freud, M.Mahler, J.Sandleris;
5. Objektų ryšių teorijos ir raida;
6. Interpersonalinės analitinės mokyklos, prieraišumo teorija, kitos pažiūros;
7. Teorijos ir klinika: kuo mes remiamės savo darbe.


IV KURSAS

Specifinių sutrikimų psichoterapija
1. Nerimo sutrikimai ir jų psichoterapija
2. Potrauminiai ir adaptacijos sutrikimai, jų psichoterapija
3. Isterija, konversiniai sutrikimai ir jų psichoterapija
4. Psichosomatiniai ir somatiniai sutrikimai ir susirgimai, jų psichoterapija
5. Obsesiniai kompulsiniai  sutrikimai ir jų psichoterapija
6. Gyvenimo krizės, krizinė intervencija ir psichoterapija
7. Depresijos, jų psichoterapija

 

Psichoterapijos mokyklos ir kryptys
1. Hipnozė
2. Jungo analizė 
3. Egzistencinė terapija
4. Geštalto terapija
5. Grupinė terapija. Grupinė analizė

6. Šeimos psichoterapija  
7. Kognityvinė bihevioristinė psichoterapija   

Psichodinaminės psichoterapijos specifinės problemos
1. Gydymas kalbėjimu : komunikacija kaip instrumentas;
2. Klinikinė psichodinamika (1 ): ydingi ratai;
3. Klinikinė psichodinamika (2): nerimas;
4. Klinikinė psichodinamika (3): terapinis ryšys, įžvalga, išorinė realybė;
5. Kritika ir paskatinimas terapiniame dialoge;
6. Psichoterapinis tyrimo stilius;
7. Kuo remiasi mūsų pacientas.

Psichoanalitinės terapijos technikos teorijos
1. S.Freudo technikos straipsniai;
2. Pagrindinės terapinės procedūros;
3. Universalūs psichoterapijos proceso komponentai: perkėlimas ir kontraperkėlimas;
4. Su pacientu susiję terapijos proceso komponentai: regresija, pasipriešinimas, išveikimas;
5. Įžvalga ir perdirbimas;
6. Psichoterapeuto asmenybė;
7. Naujosios psichoanalitinės terapijos technikos: intersubjektyvumas, raidos pagalba.


V KURSAS

Specifinių sutrikimų psichoterapija
1. Seksualiniai sutrikimai ir jų psichoterapija. Poros ir šeimos terapija
2. Psichozės ir jų psichoterapija
3. Paranoidinis, schizoidinis, schizotipinis  sutrikimai, jų psichoterapija
4. Ribinio tipo asmenybės sutrikimas ir jo psichoterapija
5. Narcizinis ir asocialaus tipo asmenybės sutrikimai ir jų psichoterapija
6. Kiti asmenybės sutrikimai, jų psichoterapija
7. Valgymo sutrikimai ir jų psichoterapija. Psichoterapijos parinkimas. Psichoterapijos ir farmakoterapijos derinimas.

Psichodinaminės psichoterapijos specifinės problemos
1. Terapinio keitimosi strateginis pagrindas;
2. Prasmės paieškos ir sugestija psichoterapijoje;
3. Kontekstas ir paradoksas psichoterapijoje;
4. Terapeuto skaidrumas: galimybės ir ribos;
5. Sunkumai, kuriuos turi įveikti pacientas: pasipriešinimas ir perdirbimas;
6. Sunkumai, kuriuos turi įveikti terapeutas: kontrperkėlimas ir gyvenimo įvykiai;
7. Neįmanoma profesija ir kaip joje išgyventi.