Logo

Meniu

Naujienos

[2018 09 23]  

Psichoterapija mažesnėmis kainomis 

įvairiuose Lietuvos miestuose.

Programos dalyviai, profesionalūs 

psichologai ir gydytojai, šiuo metu 

besimokantys individualios 

psichodinaminės  psichoterapijos, 

pasirengę konsultuoti ir teikti 

psichoterapijos paslaugas už

gerokai mažesnę nei rinkos kainą

Jų darbas nuolatos supervizuojamas 

programos mokytojų - 

patyrusių psichoterapeutų.

Besimokančiųjų sąrašas bus patalpintas spalio viduryje.  

 

 

 

 
Spausdinti El. paštas

I KURSAS

Psichoterapijos pagrindai
1. Psichoterapija kaip profesija: apibrėžimas, profesinis paruošimas, teisinis reguliavimas Lietuvoje, Europoje, pasaulyje.
2. Bio-psicho-socialinė žmogaus samprata, jos taikymas psichoterapijoje.
3. Psichologinis sutrikimas ir jo psichodinaminė samprata.
4. Psichoterapinio kontakto ypatumai, specifika, ribos.
5. Bendrieji PT proceso mechanizmai (I): gynybos, pasipriešinimas, regresas.
6. Bendrieji PT proceso mechanizmai (II): perkėlimas, kontrperkėlimas.
7. Psichoterapijos procesas laike: pradžia, vidurinė dalis, pabaiga.

Asmenybės samprata psichologijoje

1. Įvadas. Asmenybės samprata. Istorinė apžvalga. Asmenybės teorijos sudėtinės dalys ir vertinimo kriterijai.
2. Biheivioristinė asmenybės teorija.
3. Psichoanalitinė asmenybės samprata.
4. Psichoanalitinės krypties peržiūrėjimas. A. Adlerio individualioji psichologija. C.G. Jungo analitinė psichologija.
5. Postfroidistinis periodas analitinės krypties psichologijoje. E. Eriksono Ego – psichologija. Tarpasmeninių asmenybės teorijų mokykla: E. Fromo, K. Horney ir H. Sullivano asmenybės koncepsijos.
6. Humanistinės asmenybės teorijos. A. Maslow asmenybės motyvacijos samparata. K. Rogerso asmenybės koncepcija. Egzistencinės asmenybės teorija. Geštalt terapijos mokyklos asmenybės samprata.
7. Kognityvinė asmenybės teorija.
8. Dispozicinės asmenybės teorijos.
9. „Ketvirtos bangos“ psichoterapinių mokyklų asmenybės sampratos.

Pratybų turinys:

  1. Bendras supratimas apie psichodinaminį požiūrį psichoterapijoje.
  2. Bendros žinios apie profesinį kontaktą, kuo jis skiriasi nuo neprofesinio.
  3. Veiksniai, įtakojantys kontakto kokybę.
  4. Psichoterapinio kontakto turinys (1).
  5. Psichoterapinio kontakto turinys (2).
  6. Psichoterapinio kontakto turinys (3).
  7. Psichoterapinio proceso suvokimas laike.

II KURSAS

Psichoanalitinių idėjų istorija

 

1. S. Freudo teorija, jos dabartinė reikšmė

2. Ego psichologija: A. Freud, H.Hartmannas, C.Brenneris

3. Objektų ryšių psichologija: M.Klein, W. Bionas

4. Objektų ryšių teorija: kitos teorinės kryptys

5. Savasties psichologija

6. Prieraišumo teorija

7. P. Fonagy, O. Kernbergas


Psichodinaminė psichodiagnostika

1. Diagnostika psichoterapijoje: nozologinė, asmenybinė ir psichodinaminė diagnozės;
2. Keturios psichoanalitinės krypties psichologinės paradigmos ir jų reikšmė psichodiagnostikai;
3. „Aš“ stiprumas, jo diagnostika ir svarba psichoterapijoje;
4. Gynybos mechanizmai, jų diagnostika ir reikšmė psichoterapijoje;
5. Asmenybės tapatumas, jo raida, sutrikimai ir diagnostinė reikšmė;
6. Asmenybės organizacijos lygio supratimas: O.Kernbergas, B.Burstenas;
7. Psichoterapijos lygiai, jos parinkimo kriterijai;

Psichiatrijos pagrindai

1. Įvadas į psichiatriją. Psichikos ligonio tyrimai. 

2. Mąstymas ir jo sutrikimai. Suvokimas ir jo sutrikimai.

3. Emocijos ir jų sutrikimai.

4. Valia ir jos sutrikimai. Potraukiai ir jų sutrikimai. Atmintis ir jos sutrikimai. Dėmesys ir jo sutrikimai. Savimonė ir jos sutrikimai. Neuroziniai sindromai. Silpnaprotystės sindromai. Traukulių sindromai. Organinis psichosindromas.

5. Psichikos sutrikimų klasifikacija. Šizofrenijos spektro sutrikimai.                                               

6. Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai. Savižudybės. Neuroziniai sutrikimai. Reakcijos į sunkų stresą ir adaptacijos sutrikimai. Somatoforminiai sutrikimai. Valgymo sutrikimai. Asmenybiniai sutrikimai.  

7. Psichikos sutrikimų gydymas. Antipsichoziniai vaistai. Antidepresantai. Trankviliantai. Nuotaikos stabilizatoriai. Nootropai. EET. Šviesos terapija.

Pastaba:
Gydytojams psichiatrams skaitomas kursas “Asmenybės samprata psichologijoje”, kitų specialybių gydytojams ir psichologams – kursas “Psichiatrijos pagrindai”.


 III KURSAS

Asmenybės raidos teorijos
1. Klasikinis psichoanalitinis raidos modelis;
2. S.Freudas, jo teorijų raida ir raidos teorijos;
3. Struktūrinis požiūris į raidą; Ego psichologija, kiti struktūriniai požiūriai;
4. Struktūrinio modelio modifikacijos: A.Freud, M.Mahler, J.Sandleris;
5. Objektų ryšių teorijos ir raida;
6. Interpersonalinės analitinės mokyklos, prieraišumo teorija, kitos pažiūros;
7. Teorijos ir klinika: kuo mes remiamės savo darbe.


IV KURSAS

Specifinių sutrikimų psichoterapija
1. Nerimo sutrikimai ir jų psichoterapija
2. Potrauminiai ir adaptacijos sutrikimai, jų psichoterapija
3. Isterija, konversiniai sutrikimai ir jų psichoterapija
4. Psichosomatiniai ir somatiniai sutrikimai ir susirgimai, jų psichoterapija
5. Obsesiniai kompulsiniai  sutrikimai ir jų psichoterapija
6. Gyvenimo krizės, krizinė intervencija ir psichoterapija
7. Depresijos, jų psichoterapija

Psichoterapijos mokyklos ir kryptys
1. Hipnozė
2. Jungo analizė
3. Egzistencinė terapija
4. Geštalto terapija
5. Grupinė terapija. Grupinė analizė

6. Šeimos psichoterapija  
7. Kognityvinė bihevioristinė psichoterapija  

Psichodinaminės psichoterapijos specifinės problemos
1. Gydymas kalbėjimu : komunikacija kaip instrumentas;
2. Klinikinė psichodinamika (1 ): ydingi ratai;
3. Klinikinė psichodinamika (2): nerimas;
4. Klinikinė psichodinamika (3): terapinis ryšys, įžvalga, išorinė realybė;
5. Kritika ir paskatinimas terapiniame dialoge;
6. Psichoterapinis tyrimo stilius;
7. Kuo remiasi mūsų pacientas.

Psichoanalitinės terapijos technikos teorijos
1. S.Freudo technikos straipsniai;
2. Pagrindinės terapinės procedūros;
3. Universalūs psichoterapijos proceso komponentai: perkėlimas ir kontraperkėlimas;
4. Su pacientu susiję terapijos proceso komponentai: regresija, pasipriešinimas, išveikimas;
5. Įžvalga ir perdirbimas;
6. Psichoterapeuto asmenybė;
7. Naujosios psichoanalitinės terapijos technikos: intersubjektyvumas, raidos pagalba.


V KURSAS

Specifinių sutrikimų psichoterapija
1. Seksualiniai sutrikimai ir jų psichoterapija. Poros ir šeimos terapija
2. Psichozės ir jų psichoterapija
3. Paranoidinis, schizoidinis, schizotipinis  sutrikimai, jų psichoterapija
4. Ribinio tipo asmenybės sutrikimas ir jo psichoterapija
5. Narcizinis ir asocialaus tipo asmenybės sutrikimai ir jų psichoterapija
6. Kiti asmenybės sutrikimai, jų psichoterapija
7. Valgymo sutrikimai ir jų psichoterapija. Psichoterapijos parinkimas. Psichoterapijos ir farmakoterapijos derinimas.

Psichodinaminės psichoterapijos specifinės problemos
1. Terapinio keitimosi strateginis pagrindas;
2. Prasmės paieškos ir sugestija psichoterapijoje;
3. Kontekstas ir paradoksas psichoterapijoje;
4. Terapeuto skaidrumas: galimybės ir ribos;
5. Sunkumai, kuriuos turi įveikti pacientas: pasipriešinimas ir perdirbimas;
6. Sunkumai, kuriuos turi įveikti terapeutas: kontrperkėlimas ir gyvenimo įvykiai;
7. Neįmanoma profesija ir kaip joje išgyventi.