Logo

Naujienos

 
Dėmesio !!!

Skelbiamas priėmimas į grupinės terapijos ir darbo su grupėmis mokymo programas Vilniaus universitete!

 

 
Programos Spausdinti El. paštas

Pateikti dokumentus  iki 2019 m. gruodžio 1 d. ir informaciją gauti galima:

Eglė Paužienė, LGAD MK pirmininkė, el.paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą ,

tel.+370 685 23523, www.lgad.lt

 
Mokymosi visą gyvenimą kursai Vilniaus universitete
Psichodinaminė grupių psichoterapija (Įvadinis kursas) 
Grupinė analizė (Įvadinis kursas)
Darbas su suaugusiųjų grupėmis organizacijose (Kvalifikacijos tobulinimo kursas)
 
 

Bendros žinios

Grupinė psichoterapija ir grupinė analizė yra šiuolaikinės psichoterapijos šakos, plačiai taikomos darbe su mažosiomis ir didžiosiomis grupėmis psichiatrijos, psichoterapijos, psichologijos, socialinio darbo ir švietimo srityje. Šios psichoterapijos šakos pritaikymas turi ypatingą reikšmę darbe su psichikos sutrikimus turinčiais pacientais, su psichinės sveikatos apsaugos darbuotojų ugdymu ir komandinio darbo įdiegimu, tarpdisciplininio bendradarbiavimo ir terapinės bendruomenės pagrindų kūrimu sveikatos apsaugo įstaigose. Grupinės analizės teoriniai pagrindai turi savo pradžią sociologijos, psichoanalitinės psichologijos ir geštalt-psichologijos moksluose ir yra glaudžiai susiję su psichiatrijos mokslu ir praktika.

Grupinės analizės ir grupinės psichoterapijos gydymo metodo mokymas užima vis esmingesnę vietą gydytojų-psichiatrų, psichoterapeutų ir medicinos psichologų, socialinių darbuotojų ir slaugytojų parengimo srityje. Per paskutiniuosius 15-20 metų šis mokymas įgauna vis didesnį svorį tokiose Europos šalyse kaip Austrija, Vokietija, Didžioji Britanija, Norvegija, Švedija, Lenkija.

Šiuolaikiniame pasaulyje ir dabartinėje visuomenėje visų profesijų žmonės savo darbe susiduria su žmonių grupėmis. Daugiau nei šimto metų grupės procesų tyrinėjimo istorija leidžia suvokti ir valdyti procesus vykstančius įvairiausiose žmonių grupėse, pradedant nuo spontaniškai susiformuojančių grupių (prie banko, autobusų stotyje, namo bendrijos) baigiant tikslingai suformuotomis mokymosi, darbo, laisvalaikio, gydymo ar kokios nors kitos veiklos rūšių grupėmis. Todėl grupinių procesų pažinimas tampa aktualiu ne tik medicinos sferos darbuotojams, bet visiems specialistams dirbantiems su žmonių grupėmis ar norintiems geriau jaustis ir produktyviai dirbti komandoje. 

Ypatingai populiari yra Vilniaus Universiteto siūloma prailgintų savaitgalių mokymosi forma, suteikianti galimybę mokytis profesionalams iš visų Lietuvos regionų neatsitraukiant nuo tiesioginio darbo.

Grupinės analizės mokymo programos gimimas ir vystymasis Lietuvoje

Pirmieji grupiniai analitikai atvykę į Lietuvą ir supažindinę mūsų profesionalus su šia psichoterapijos šaka buvo Raymondas Blake'as ir Rita Lynn iš Londono. Jie pravedė pirmuosius teorinius ir praktinius seminarus ir davė impulsą įkurti Lietuvos grupinės psichoterapijos asociacijos grupinės analizės sekciją, kuriai priklausantys profesionalai reguliariai ir atkakliai kelerius metus studijavo teorinę literatūrą, turėjo grupines supervizijas.

Šis didžiulis domėjimasis paskatino Europos grupinės analizės mokymo įstaigų tinklą (E.G.A.T.I.N.'ą) surengti Vilniuje vienas iš savo studijų dienų, kurios įvyko 1992 metais ir kuriose dalyvavo daug žymių šios krypies atstovų. Po šio renginio imta dar aktyviau ieškoti galimybių reguliariai mokytis grupinės analizės, ir 1993 m. du atstovai iš Lietuvos - E.Laurinaitis ir E.Petkutė įgijo galimybę studijuoti bendrame Raštuvo grupinės analizės instituto (Varšuva) ir Heidelbergo grupinės analizės instituto tarptautiniame kvalifikacinio mokymo projekte, kurį abu kandidatai sėkmingai baigė 1995 metais.

Tuo pat metu vyko intensyvios  finansinių resursų paieškos siekiant organizuoti tokį mokymo projektą Lietuvoje. Kelerius metus vyko tokio mokymo projekto derinimas su Norvegijos grupinės analizės draugja, kurios atstovai pareiškė ryžtą pradėti šį mokymą. Norvegijos psichiatrijos asociacijos ir Norvegijos medicinos draugijos Psichoterapijos komitetas patvirtino Lietuvos grupinės psichoterapijos draugijos paraišką Grupinės psichoterapijos pagrindų mokymo programai įgyvendinti Lietuvoje. Vėliau paraiškas pateikė Latvijos ir Estijos draugijos. Bendradarbiavimo sutartis tarp Norvegijos ir Lietuvos pusių buvo pasirašyta ir ją parėmė tuometinė Lietuvos sveikatos ministerija, Vilniaus universitetas, Lietuvos medicinos ir psichiatrų draugijos, taip pat Baltijos šalių komitetas Norvegijos medicinos draugijoje, o taip pat Jungtinis Šiaurės šalių psichiatrijos komitetas.
Tarptautinė mokymo programa buvo pradėta įgyvendinti 1995 m.. Joje startavo 30 kandidatų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Šiame kurse mokytojais dirbo K. Lyngstad, S.Lorentzenas ir T.Siorlie iš Norvegijos. Vėliau K.Lyngstad pakeitė V.Maar iš Danijos. Nuo 1998 m. šiame kurse pradėjo dirbti mokytojais E.Laurinaitis ir E.Petkutė, vėliau palaipsniui skandinavus pakeitė baigę šią programą studentai ir nuo 2003 metų programą pilnai perėmė vietiniai mokytojai. Per šį laikotarpį Grupinės analizės kvalifikacinį mokymą baigė 19 studentų.
Daugiau informacijos rasite www.lgad.lt

 

MOKYMO PROGRAMŲ  STRUKTŪRA IR ORGANIZAVIMAS

Psichodinaminės grupių psichoterapijos, Grupinės analizės ir Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose mokymo programas vykdo Vilniaus Universiteto Medicinos fakultetas.

Programų turinį ir standartus rengia bei prižiūri  Mokymo komitetas (MK). MK sprendžia klausytojų priėmimo, mokymosi, darbo įvertinimo ir šalinimo klausimus.

Mokymo programų vadovė - doc. dr. Rima Viliūnienė. Programos mokytojai - LGAD sertifikuoti, Heidelbergo (Vokietija) , Oslo (Norvegija) Grupinės analizės institutus  ir Vilniaus VU programą baigę kvalifikuoti specialistai.

ORGANIZUOJAME  TRIS  MOKYMO PROGRAMAS, KURIAS  BAIGUS  IŠDUODAMAS  KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PAŽYMĖJIMAS:
 1. Psichodinaminės grupinės psichoterapijos mokymas - ketveri mokymosi metai (180 kreditų).
 2. Grupinės analizės mokymas – treji mokymo metai (135 kreditai).
 3. Darbo su suaugusiųjų gruėmis organizacijose mokymas - treji mokymo metai (135 kreditai).
Psichodinaminės grupių psichoterapijos mokymo programos tikslas: teoriškai ir praktiškai parengti psichodinaminės grupių psichoterapijos specialistus, galinčius savarankiškai dirbti psichoterapinėse grupėse psichiatrinio/ medicininio profilio įstaigose.
 
Grupinės analizės mokymo programos tikslas: teoriškai ir praktiškai parengti grupinės analizės specialistus, galinčius savarankiškai dirbti psichoterapinėse analitinėse grupėse psichiatrinio/ medicininio profilio įstaigose.
 
Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose mokymo programos tikslas: tobulinti darbo su organizacinėmis darbuotojų grupėmis neklinikinėse organizacijose įgūdžius, remiantis analitiniu ir sisteminiu požiūriu. Į programą priimami studijuoti visi specialistai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu.
 

PRIĖMIMO TVARKA

Kandidatas pateikia Mokymo komitetui iki nurodytos datos:

 1. pareiškimą VU Rektoriaus vardu;
 2. diplomo ir kitų įgytą kvalifikaciją liudijančių dokumentų kopijas;
 3. profesinį CV;
 4. trumpa 2-4 psl. autobiografiją laisva forma.

Kandidatas dalyvauja atrankos pokalbyje su jam paskirtu specialistu. MK sprendimu ir VU Rektoriaus įsakymu kandidatas, sumokėjęs už studijas,  įtraukiamαs į klausytojų sąrašus.

STUDIJŲ REIKALAVIMAI

Klausytojas privalo lankyti visus užsiėmimus. Jei klausytojas praleidžia daugiau kaip 20% visų tipų programoje numatytų užsiėmimų, laikoma, kad jis neatitinka kurso reikalavimų ir norėdamas tęsti studijas turi kartoti kursą.

Klausytojas įsipareigoja sumokėti kursų mokestį už vienerius metus. Jei dėl kokių nors priežasčių studentas nutraukia mokymąsi, pinigai nėra gražinami.

Klausytojas privalo laikytis profesinės etikos principų. 

Klausytojas gali, pateikęs pagrįstas priežastis, prašyti akademinių atostogų.

Klausytojas gali kartoti kursą, jei yra praleidęs daugiau nei numatyta programos valandų arba supervizoriui rekomenduojant.

Klausytojas gali prašyti atidėti baigiamojo rašto darbo rašymą pateikęs pagrįstas priežastis.

Kursų struktūra: Mokymai apima penkis blokus, kurių kiekvieno trukmė yra trys dienos (ketvirtadienis - šeštadienis). Blokai susideda iš mažų, didžiųjų ir supervizijos (profesinės priežiūros) grupių, taip pat iš teorinių seminarų. Tarp mokymo blokų visi programos dalyviai dalyvauja teoriniuose seminaruose ir intervizijose, veda psichoterapines grupes su profesine priežiūra.

Kiekvieną programą sudaro šie komponentai:

Mažosios grupės. Visi kursų dalyviai dalyvauja mažosiose grupinės analizės terapijos grupėse, vadovaujamose profesionalaus grupės analitiko. Iš dalyvių reikalaujama motyvacija ir noras dirbti su įvairiais, asmeniniais sąmoningais ir nesąmoningais konfliktais ir problemomis. Kadangi grupė susideda iš profesionalų, kurie gali turėti žinių vienas apie kitą,  yra svarbu išlaikyti konfidencialumą ir taktiškumą. Grupinės dinamikos, plėtojimo ir vystymo etapai grupėse etc. yra mokomasis tikslas.

Didžioji grupė. Dalyvauja visi kvalifikacijos kėlimo kursų dalyviai ir vadovas. Tai taip pat grupinės analizės terapijos grupės. Tikslas – dirbti su fantazijomis apie patyrimus, mintis ir jausmus, susijusius su visu mokymo kursu, dalyviais ir vadovais. Čia suteikiamos žinios apie didelės grupės dinamiką ir su ja susijusias asmenines reakcijas.

Supervizijos (profesinės priežiūros) grupės. Kiekvienas dalyvis dalyvauja supervizijos grupėje, kuri skiriasi nuo mažos grupės sudėties. Dalyvis turi galimybę pristatyti savo darbą su pacientų ar klientų grupėmis, pasidalinti savo kaip vadovo sunkumais, aptarti grupėje kylančias problemas. Supervizijose aptariami grupių planavimo ir surinkimo,pacientų tinkamumo grupėms klausimai.

Intervizijų grupės. Tai kolegų profesinės kvalifikacijos kėlimo ir savitarpio palaikymo grupės. Jose yra pristatomas darbas su pacientų grupėmis, nagrinėjama profesinė literatūra. Dalyviai turi laikytis profesinės etikos principų.

Teoriniai seminarai. Teorinėse grupėse vyksta diskusijos apie pagrindinius grupinės psichoterapijos ir analitinės grupės teorinius principus ir praktinį pritaikymą. Atitinkama literatūra pateikiama prieš teorinius seminarus, kuriems studentai turi ruoštis savarankiškai.

Mokomosios klinikinės psichoterapijos grupės. Skirtos įtvirtinti teorines žinias klinikinių pacientų diagnostikai, atrankai, grupių sudarymui ir vedimui su profesine priežiūra. Pacientų grupes studentai turi surinkti patys. 

Diplominis darbas apie klinikinės grupės vedimą. Skirtas profesiniam teoriniam ir praktiniam grupinio psichoterapeuto/grupinio analitiko pasirengimui įvertinti po penkerių grupinės analizės mokymo metų. Vertinimo komisiją sudaro programos mokymo komitetas. 
 
Laukiami rezultatai
 • Grupinės analizės kultūros ir metodo įdiegimas Lietuvos psichikos sveikatos įstaigose.
 • Terapinės bendruomenės sukūrimas ir komandos ugdymas, remiantis grupinės analizės pagrindais.
 • Psichiatrinės pagalbos ir psichoterapinio gydymo integravimas į kompleksinę pagalbą sveikatos apsaugos srityje.
 • Grupinės analizės pagrindų panaudojimas socialinio bendravimo suvokimui dideliuose kolektyvuose – švietimo,verslo ir kitose įstaigose.

 


TEORINĖS PASKAITOS IR SEMINARAI

Psichodinaminės grupinės psichoterapijos kvalifikacijos kėlimo kurso pirmieji mokymosi metai

 • Grupinės psichoterapijos istorija, teoriniai modeliai, taikymo galimybės ir ribos.
 • Grupinės psichoterapijos taikymo galimybės medicinoje ir psichinės sveikatos priežiūros srityse. Terapinės bendruomenės ir milju terapijos supratimas.
 • Psichodinaminė grupių terapija ir grupinė analizė, pagrindinės sąvokos. Grupių rūšys (ilgalaikės, trumpalaikės, atviros, uždaros, homogeniškos, heterogeniškos, terapinės, tarpusavio paramos, palaikomosios ir t.t.). Jų paskirtis ir organizaciniai rėmai, vedimo ypatumai.
 • Didelė, vidutinė, maža grupės ir jų teorinis supratimas. Vedančiojo vaidmuo.
 • Pasiruošimas vesti grupę. Pacientų srauto užtikrinimas. Klientų ir grupės suderinimas. Grupės pradžia.

Psichodinaminės grupinės psichoterapijos kurso 2 - 4 mokymosi metai dėstomi tokie teoriniai kursai: grupių teorija; psichoanalitinė raidos teorija, psichodinaminė asmenybės samprata; psichodinaminis požiūris į psichiatriją; psichodinaminės diagnostikos pagrindai.

Grupių teorija:

 • Psichodinaminė grupių PT isatorija ir dabartis, PGT komponentai.
 • Psichodinaminės grupės organizvimas, pacientų atranka.
 • Grupės raida.
 • Psichoanalitinė asmenybės samprata.
 • Psichodinaminė psichiatrija.
 • Psichodinaminės psichoterapijos techniniai aspektai.
 • Asmenybės raidos teorijos.
 • Psichodinaminė grupių psichoterapija. 

Psichodinaminė asmenybės samprata:

 • Asmenybės supratimas varų psichologijos rėmuose: varos, S.Freudo asmenybės struktūros modeliai, nerimo reikšmė normoje ir psichopatologijoje, konfliktinė psichopatologijos samprata.
 • Asmenybės supratimas Ego psichologijoje: A.Freud, H.Hartmanno, E.Eriksono teoriniai modeliai, Ego funkcijos ir autonomija, Ego stiprumo įvertinimas, savigynos mechanizmai, deficitinė psichopatologijos samprata.
 • Asmenybės supratimas objektų ryšių psichologijos požiūriu: M.Klein, D.Winnicotto, M.Mahler teoriniai modeliai, jų reikšmė psichopatologijos sampratai.
 • Asmenybės supratimas Self psichologijoje: narcizmo samprata ir jos raida, H.Kohuto teorinis modelis, O.Kernbergo požiūris į šią problemą, psichopatologijos suvokimas Self psichologijoje.
 • Asmenybės supratimas prieraišumo teorijos požiūriu, kitos naujausios psichoanalitinės asmenybės sampratos teorijos.

Asmenybės raidos psichoanalitinis supratimas:

 • Psichoseksualinis vystymasis, S.Freud asmenybės raidos teorja - oralinė ir analinės fazės. Dabartinė psichoanalitinė raidos samprata.
 • Psichoseksualins vystymasis, S.Freud asmenybės raidos teorija - Edipo kompleksas.
 • Psichoseksualinis vystymasis, teorijos "apie save", - latentinis periodas.
 • Psichoanalitinė paauglystės fenomenologija. "Aš" reorganizacija.
 • Asmenybės brandos samprata. Gynybų, afektų, identifikacijos įvertinimas.
 • M.Mahler asmenybės raidos teorija. Psichosocialinė asmenybės raidos teorija - E.Erikson. Prisirišimo teorijos - J.Bowlby.

Psichodinaminė diagnostika (psichodinaminis psichopatologijos supratimas):

 • Diagnostika psichoterapijoje: nozologinė, asmenybinė ir psichodinaminė diagnozės.
 • Psichotinio lygio asmenybės struktūra.
 • Ribinio lygio asmenybės struktūra.
 • Neurozinio lygio asmenybės struktūra.
 • "Aš" stiprumas, jo diagnostika ir reikšmė psichoterapijoje.
 • Gynybos mechanizmų diagnostika ir reikšmė psichoterapιjoje.
 • Asmenybės tapatumas, jo raida, sutrikimai ir diagnostinė reikšmė.
 • Asmenybės sutrikimai (sociopatinė, paranojinio tipo, šizoidinė asmenybė, narciziniai sutrikimai).
 • Asmenybės sutrikimai (depresinė, obsesinė-kompulsinė, isterinė asmenybė).
 • Diagnozė. Psichodinaminis paciento įvertinimas. Psichoterapijos lygio (palaikomoji, atskleidžiamoji) parinkimas.

 

Grupinės analizės kursas:

 • SH Foulkes indėlis į grupinę analizę. Matricos koncepcija.
 • W Bion indėlis į GA. DS Whitaker ir ID Jalom indėlis į GA.
 • Self psichologijos indėlis į GA.
 • Intervencijos grupinės analizės grupėse.
 • Sistemų teorija, sapnai ir grupinė analizė.
 • Kokybės įvertinimas GA ir kompleksiniame gydyme.
 • Tyrimai, darbų ir klinikinių tezių rašymas.
 • Terminacijos fazė GA grupėse.  

 

Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose MP teorija:

Psichodinaminės grupių psichoterapijos istorija ir dabartis, PGT komponentai. 

Psichoterapinės grupės organizavimas.

Grupės raida.

PD asmenybės samprata ir raidos teorijos. Asmenybės funkcionavimas grupėje.

Psichodinaminė grupių funkcionavimo samprata.

Vadovavimas grupėms. Grupių vedimo technikos.

Gynybos mechanizmai grupės darbo procese.

Didžiosios grupės, komandos ir organizacijos dinamika. 

 

KVIEČIAME MOKYTIS !!!

Mokymo komitetas:

MP vadovė doc. dr. Rima Viliūnienė

Eglė Paužienė  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

Erna Petkutė

Gitana Stanikūnė

Saulė Triškuvienė